NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 กุมภาพันธ์ 2563 : 20:53 น.

.

อ.วันดี ณ สงขลา ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีและโรงเรียนสอนอาหารครัววันดี พร้อมด้วย ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ร่วมกับ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดกิจกรรม “การแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนไทยที่รักการทำอาหาร ได้รับโอกาสพัฒนาทักษะการปรุงอาหารและงานฝีมือให้สู่ระดับสากล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

สถ.​เปิด “อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ”

สตูล-อธิบดี สถ.​เปิด “อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ” เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล ยกเป็นต้นแบบการเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.

"เจ้าคุณพระสินีนาฏ"เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เยี่ยมชมการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีการนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนค

ข่าวที่น่าสนใจ