NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 กันยายน 2563 : 20:29 น.

.

มูลนิธิกรุงศรี จัดโครงการ “กรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา 2563 เต็มใจใช้ความรู้ แบ่งปันสู่สังคม” เชิญชวนน้อง ๆ นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งโครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคม และพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน” โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 8 โครงการ จะได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิกรุงศรีในการดำเนินโครงการ โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล รางวัลชมเชย 5 รางวัล รวมเงินสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 60,000 บาท นิสิต/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมส่งโครงการสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่มูลนิธิกรุงศรี โทร. 0-2296-2000 ต่อ 50713, 82445 หรือส่ง E-mail : krungsrifoundation@krungsri.com

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

สสว. จับมือ สทท.เร่งฟื้นเศรษฐกิจไทย ด้วยท่องเที่ยววิถีใหม่

สสว.จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ประกาศความสำเร็จ SME Restart เสริมความพร้อมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 1,000 ราย เดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ