NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 พฤศจิกายน 2563 : 14:45 น.

.

นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการสายบริหารงาน โรงพยาบาล กลุ่ม PMC และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการโภชนาการ Nutrition update in Heart Failure 2020 จัดโดยศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพญาไท 2  โดยมี นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยความร่วมมือ ต่างประเทศ PMC และผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 2 รศ.นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์และอาจารย์ ดร.วนะพร ทองโฉม กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม We Own และ We Happy ชั้น 9 อาคารจอดรถ PA โรงพยาบาลพญาไท 2

ทั้งนี้ ในงานยังมีการจัด กิจกรรม Cooking Class สาธิตเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับโรคหัวใจล้มเหลว โดยทีมนักกำหนดเพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องหัวใจล้มเหลว สามารถดูแลและควบคุมอาการของตัวเองได้ที่บ้าน และยังมีช่วงตอบปัญหาสำหรับผู้ที่มีความสงสัย เกี่ยวกับโรคและอาการนี้จากผู้เชี่ยวชาญ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ข่าวที่น่าสนใจ