NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 ธันวาคม 2563 : 15:44 น.

มหาดไทยมอบทุนการศึกษาประจำปี 63 ให้บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายชยาวุธ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของครอบครัวบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะบุตรที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการศึกษา และเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม จึงกำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นสวัสดิการ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษา ภายใต้กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) และกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีมาโดยตลอด และในปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 103 ทุน และกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 399 ทุน

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

เตือนดื่มน้ำเมาลดประสิทธิภาพวัคซีนโควิด

หมอจุฬาฯเตือนดื่มแอลกอฮอล์ลดประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 เสี่ยงเม็ดเลือดขาวทำงานผิดปกติติดเชื้อง่ายปอดอักเสบรุนแรง แนะหยุดดื่ม 2-3 วันทั้งก่อน-หลังฉีดวัคซีน สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาลดภาระบุคลากรทางการแพทย์

รมต.ท็อปซัดมหาดไทยมีปัญหามากระทบชิ่งทส.

รมว.ทส.ยกปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯดีที่สุดทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน ลั่นตามมารยาทต้องมาคุยกันก่อนถ้าใครจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ซันมหาดไทยมีปัญหากันเองเลยมากระทบชิ่ง

ปรับปรุงโบกี้รถไฟเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว

กทม.จับมือการรถไฟฯใช้ตู้นอนเก่านำมาปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นศูนย์พักคอยรอส่งต่อผู้ป่วยโควิดสีเขียว เบื้องต้นใช้ 15 โบกี้รองรับผู้ป่วยได้ 240 เตียง

ครม.อัด2.3หมื่นล้านช่วยนร.-นักศึกษา

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้นักเรียน-นักศึกษาช่วยค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 2 พันบาทต่อนักเรียน 1 คน หากเรียนสถานศึกษาเอกชนช่วยคนละ 5 พัน

ข่าวที่น่าสนใจ