NEWS

12 เมษายน 2564 : 11:15 น.

.

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) นอกเหนือจากภารกิจด้านการขนส่งทางน้ำแล้ว ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบของท่าเรือกรุงเทพ  เนื่องจากในพื้นที่ดำเนินการของท่าเรือกรุงเทพมีชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบจำนวน 26 ชุมชน มากกว่า 12,000 ครัวเรือน ซึ่งภายในชุมชนมีความหลากหลายของช่วงวัย และวิถีชีวิตภายในชุมชน รวมทั้งโอกาสและสังคมที่ไม่เท่าเทียมกับพื้นที่โดยรอบในปัจจุบัน

ล่าสุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในครั้งนี้ การท่าเรือฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการพิจารณาร่วมกับผู้แทนชุมชนเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนโดยรอบ ซึ่ง การท่าเรือฯ ได้จัดทำโครงการการท่าเรือฯ สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน ซึ่งเป็นปีที่ 2 ในการช่วยเหลือสนับสนุนมอบสินค้าอุปโภคบริโภคให้ครบทุกครัวเรือนจำนวนกว่า 12,000 ครัวเรือน โดยตามแผนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

“สำหรับแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การท่าเรือฯ มีกระบวนการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ใช้แนวทางการรับฟังความต้องการและส่งเสริมการมีส่วนรวมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ปัจจุบันมีโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในหลายมิติ  ทั้งในด้านการศึกษา กีฬา อาชีพ วัฒนธรรม และด้านการต่อต้านยาเสพติด อีกทั้งยังมุ่งหวังให้ชุมชนได้รับโอกาสที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริงและสำหรับในปีงบประมาณ 2564 กทท. ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต (Music for Life Foundation) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชุมชนคลองเตยผ่านเสียงดนตรี โดยทำการเรียนการสอนดนตรีคลาสสิกให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนเขตคลองเตย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกทักษะด้านดนตรีเพื่อเป็นวิชาชีพติดตัว และสามารถพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงให้แก่คลองเตยในอนาคต โดย กทท. ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่สำหรับเป็นห้องซ้อมดนตรีภายในชุมชน สนับสนุนอุปกรณ์ในการปรับปรุงเครื่องดนตรี อุปกรณ์ในการซ้อมดนตรี รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีคลาสิก ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตยตลอดทั้งปี และส่วนหนึ่งของการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เป็นทุนการศึกษาของนักดนตรีภายในมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตยจำนวน 3 คน ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในด้านดนตรีคลาสสิกโดยตรง นักศึกษาที่ได้รับทุนจะเป็นกำลังสำคัญในการนำความรู้กลับมาฝึกสอนให้น้องๆ ภายในวงดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่จะมาถึงนี้ กทท. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้แก่นักเรียนภายในชุมชน ภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนภายในโรงเรียนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ  โดยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยในปีนี้สนับสนุนจำนวน 200 ทุน โดยแบ่งเป็นประเภท ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนสร้างชื่อเสียงเพื่อโรงเรียน ทุนยอดคุณหนูกตัญญู ทุนความประพฤติดีมีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวมทุนกีฬาดีและกิจกรรมเด่น ซึ่ง กทท. มองเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ จะส่งผลเยาวชนเป็นคนดีสู่สังคมภายนอก

ทั้งนี้ ในวาระ ครบรอบ 70 ปี กทท. ยังมีกิจกรรมและโครงการดีๆ อีกหลายโครงการ ที่จะดำเนินการเพื่อเป็นการตอบแทนต่อสังคม และเพื่อเป็นการเน้นย้ำศักยภาพในด้านธุรกิจของ กทท. ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาไปข้างหน้าแล้ว แต่ กทท. ยังคงห่วงใย และใส่ใจต่อสังคมเพื่อการเติบโตที่ควบคู่กันตลอดไป

ข่าวเด่น

'สิระ'ซัดกลับ'อนุสรณ์'หมาเห่าไม่กัด

”สิระ”ออกโรงซัดหนัก"อนสรณ์"เตือนระวังชะตาชีวิตจะเหมือนพวกลิ่วล้อยุคเก่า แนะเอาเวลาไปตามนายใหญ่กลับมาติดคุก เย้ย"เพื่อไทย"เลือดไหลจะหมดพรรค แกนนำหลักหายหัวเหลือแต่ลิ่วล้อ

ปากน้ำติดเชื้อโควิดอีก501รายตาย2ศพ

สมุทรปราการ- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานยอดผู้ป่วยโควิดใหม่พบติดเชื้อเพิ่มอีก 501 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ ขณะที่ อ.บางพลีตรวจเจอมากที่สุด 82 ราย

'นริสสร'ลุยช่วยชาวชุมชนเขตบางเขน

"นริสสร"ลุยเขตบางเขนแจกถุงยังชีพหลายชุมชนช่วยชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมเตรียมนำเสียงสะท้อนชาวบ้านไปให้หน่วยราชการแก้ปัญหา

นนทบุรีตรวจเจอติดโควิดเพิ่ม115ราย

นนทบุรี-ตรวจพบติดเชื้อโควิดใหม่ 115 ราย เจอจากแคมป์ก่อสร้าง 40 ราย ที่เหลือตรวจเจอจากสถานที่ทำงานครอบครัวและตลาด อ.ปากเกร็ดเจอมากสุด 54 ราย

ข่าวที่น่าสนใจ