NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 มิถุนายน 2564 : 18:07 น.

โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ผ่านมาตรฐานด้านสุขอนามัยปลอดภัยจาก COVID-19 รับประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แอนเดรส รูบิโอ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับใบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย “Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA Plus+” จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งตราสัญลักษณ์ “SHA Plus+” เป็นการการันตีถึงสถานประกอบการแห่งนั้นได้รับสัญลักษณ์ SHA และ 70% ของบุคคลากรของสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ