NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 ตุลาคม 2564 : 14:45 น.

.

ธีรชัย แขมคำ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย ให้การต้อนรับ อะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา, จุฑารัตน์ นิลหัสถ์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา พร้อมคณะ ในโอกาสให้เกียรติเยี่ยมชมและเข้าพัก ณ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย หนึ่งในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA Plus+) ภายใต้การควบคุมดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรอง "Safe Travels" จากสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ