NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 พฤศจิกายน 2564 : 09:47 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดถวาย ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ถวายพระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) กล่าวภายหลังจากเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) นำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดย ธพส. ได้ถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินเป็นจำนวนเงิน 1,236,000 บาท และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ธพส. รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามให้มั่นคงถาวร

ทั้งนี้ รวมถึงเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้เจริญรุ่งเรือง และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมต่อไป นอกจากนี้ ธพส. ยังมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้แก่โรงเรียน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนศิริมงคลศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อช่วยเหลือเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ ธพส. ในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการศึกษา พร้อมให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคม โดยคำนึงถึงการปลูกฝังความเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคม เรื่องการกำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ