NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 พฤศจิกายน 2564 : 16:18 น.

.

นายณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ นายพงค์ศักดิ์ พูลยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ นางสาวผาสุข ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ คณะผู้บริหารเขตทุ่งครุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 30 คน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

ทั้งนี้ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จักรีที่ไม่มีวัดประจำรัชกาล แต่ได้ทรงมีการสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันขึ้นแทน เพื่อบำรุงการศึกษาของเยาวชนของชาติ จึงได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

สำหรับ กิจกรรมประกอบด้วยการฉีดน้ำ ล้างพื้น และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน ให้สะอาดถูกสุขลักษณะตามหลักอนามัยและสุขาภิบาล เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดฝุ่นละอองตามมาตรการของกรุงเทพมหานคร ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนต่อไป

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ