NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 ธันวาคม 2564 : 15:25 น.

.

นายเศรษฐพงศ์ วรรธนะกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว รางวัลดีเด่นสาขาโลเคชั่นโฮเทล ซึ่งเป็น “รางวัลแห่งเกียรติยศ” ที่การันตีถึงความเป็นเลิศในด้านคุณภาพของห้องพักและการบริการที่ดีตามมาตรฐานพร้อมนำเสนอคุณค่าด้านการท่องเที่ยวสำหรับทุกคน เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ