THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 กุมภาพันธ์ 2565 : 16:02 น.

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบทองคำแท่งหนัก 20 บาท ให้แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 สลากบำรุงสภากาชาดไทย ปี 2565 ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเแสดงความยินดี

ทั้งนี้ มีการมอบรางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 20 บาท ให้แก่น.ส.ฐิติมา ศรีกันชัย เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ถูกรางวัลที่ 1 สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 กระทรวงมหาดไทย หมายเลข 16436

ดร.วันดี กล่าวว่า สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดง” ขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2436 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (ขณะดำรงพระอิสริยยศที่ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) ทรงเป็น “สภาชนนี” และต่อมาสภากาชาดสยามเปลี่ยนชื่อเป็น สภากาชาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2482 และในปัจจุบันมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่ง องค์สภานายิกา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตำแหน่งตำแหน่ง องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย นอกจากนี้ เพื่อให้กิจการสภากาชาดไทยสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ องค์สภานายิกา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้คู่สมรสของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำรงตำแหน่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ทำหน้าที่ สังคมสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร และกิจการของสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัด

ทั้งนี้ การออกสลากบำรุงกาชาด เป็นสลากบำรุงการกุศลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายให้สามารถจัดได้ปีละ 1 ครั้ง เพื่อมอบรายได้ให้กาชาดไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลเท่านั้น เนื่องจากสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณกุศลเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกัน จึงขอเชิญชวนช่วยกันสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากต่อไป

“สิ่งที่น.ส.ฐิติมา ได้ช่วยสภากาชาดด้วยการซื้อสลากบำรุงสภากาชาด 1 ใบ เงินที่ได้จำหน่ายสลากหลังหักค่าใช้จ่าย กระทรวงมหาดไทยจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งเรื่องหยูกยา เวชภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ถือเป็นการสร้างบุญร่วมกัน แต่ที่พิเศษกว่าคนอื่น คือ เป็นการทำบุญที่มีโชค และหลังจากนี้ ขอให้ได้ชักชวนเพื่อน ๆ ช่วยกันทำความดี ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และร่วมกิจกรรมบำรุงกาชาดกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไป” ดร.วันดีกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ