THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 เมษายน 2565 : 19:51 น.

สำนักงานสลาก ยกเลิกสัญญาตัวแทนขายหวยให้มังกรฟ้า 8,964 ราย มีผลตั้งแต่ 16 พ.ค.นี้ ส่วนรายที่เหลืออยู่ระหว่างยกเลิกเพิ่มอีก

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า กรณีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีนายเสกสกล อัตถาวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ แต่งตั้งชุดปฏิบัติการตรวจสอบผู้ค้าคนกลางที่มีพฤติกรรมเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดโดย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นหัวหน้าชุด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ค้าคนกลางที่มีพฤติกรรมเสนอขายหรือขายสลากเกินราคา ตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. รวม 2 จุด ที่บริษัท มังกรฟ้าล็อตเตอรี่ จำกัด และ บริษัท มังกรฟ้าแม่พลอย ครัวอยู่ศรี จำกัด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และบริษัท มังกรฟ้าฯ สาขาเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย จากการตรวจค้น พบสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งหมด 2,027,500 ฉบับ หรือ 20,275 เล่ม

พ.ท.หนุน กล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้รับจากชุดปฏิบัติการฯ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนดังกล่าวแล้ว พบว่า เป็นสลากที่จัดสรรให้ตัวแทนรายย่อย 1,649 เล่ม หรือ 1,181 ราย ในส่วนของสมาคม/องค์กร 2,281 เล่ม จาก 181 องค์กร และเป็นสลากในส่วนของผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ จำนวน 16,345 เล่ม หรือ 7,602 ราย รวมจำนวนสลาก 20,275 เล่ม จากตัวแทนจำหน่ายรายย่อย สมาคม/องค์กร และผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ รวม 8,964 ราย มีผลตั้งแต่ 16 พ.ค.นี้ส่วนรายที่เหลืออยู่ระหว่างยกเลิกเพิ่มอีก

ทั้งนี้ การดำเนินการกับตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการจัดสรรสลากที่ไปปรากฎอยู่บนแพลตฟอร์มมังกรฟ้านั้น ในส่วนของตัวแทนรายย่อย และผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา และหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่าย ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ขายจะต้องไม่ขายสลากเกินราคาที่กำหนดไว้ในสลาก ไม่ว่าจะเป็นการขายโดยเรียกร้องให้ผู้ซื้อ ซื้อสิ่งของอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ และรวมทั้งการร้องขอประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ถ้าผู้ขายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดสัญญา รวมถึงนำสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปรวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น หรือหากตรวจพบว่า สลากของผู้ขายไปวางไว้เพื่อเตรียมจำหน่ายที่จุดจำหน่ายของผู้อื่น นอกเหนือจากจุดที่ได้ระบุไว้ ให้สันนิษฐานว่าไม่ได้ขายสลากด้วยตนเอง และถือว่าเป็นการผิดสัญญาซึ่งสำนักงานฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าได้ทันที ในส่วนของสมาคม/องค์กร สำนักงานฯ จะยกเลิกสิทธิในการรับสลากไปจำหน่ายของสมาชิกในสมาคม/องค์กรนั้นๆ ทันทีเช่นกัน

สำหรับ การตรวจค้น บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มกองสลากพลัสนั้น เนื่องจากปริมาณสลากมีจำนวนมาก ขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตรวจพบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกสัญญาและยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ