THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 พฤษภาคม 2565 : 16:56 น.

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมในพิธี ณ โรงรามรามาการ์เด้นท์ 

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้วยืนประจำจุดด้านซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์ และเชิญพระพลังแผ่นดิน วางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ จากนั้น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ที่ปรึกษา และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ตามลำดับ จนเมื่อครบทุกคน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินไปประจำจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ แล้วนำผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนถวายความเคารพ เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ อาคารบัญชาการ หน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมจำนวน 1,172 องค์ เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนดต่อไป

สำหรับ พระพลังแผ่นดิน เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์หรือพระศรีอริยเมตไตรยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึง พระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมีอำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักร หมายถึง จัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ