THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 พฤษภาคม 2565 : 09:39 น.

ศบค.อัพเดทยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,649 ราย เสียชีวิต 24 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,622 ราย เหลือผู้ป่วยกำลังรักษา 44,737 ราย

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อประจำวันดังนี้

-พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 3,649 ราย

-จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 3,647 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย

-ผู้ป่วยสะสม 2,219,213 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

-หายป่วยกลับบ้าน 5,622 ราย

หายป่วยสะสม 2,199,445 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

-ผู้ป่วยกำลังรักษา 44,737 ราย

-เสียชีวิต 24 ราย

-จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 901 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 12 ราย

-อัตราครองเตียง ร้อยละ 13.2

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ