THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 มิถุนายน 2565 : 18:50 น.

ยะลา- เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทยร่วมพิธีเปิด "SWISS CORNER มุมสวิสเซอร์แลนด์"เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์สองประเทศอีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้มุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมด้วย เฮเลเนอร์ บูดิงเกอร์ อาทิเอด้า เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย ร่วมในพิธีเปิด SWISS CORNER มุมสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในจ.ยะลา โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยประชาชนในจ.ยะลาให้การต้อนรับ

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย และคณะ ได้กล่าวว่าสวิตเซอร์แลนด์และไทยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น โดยเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพำนักอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็พัฒนาเรื่อยมา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพระองค์ สืบเนื่องจากทรงพระราชสมภพ ทรงศึกษาเล่าเรียนและทรงใช้เวลาหลายปีที่สวิตเซอร์แลนด์ เช่นเดียวกับสมาชิกราชวงศ์อีกหลายพระองค์ ที่ทรงพำนักที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลานาน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดำเนินไปด้วยความราบรื่นมาตลอด

ทั้งนี้ ในนามเทศบาลต้องขอขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย ที่ได้เลือกเทศบาลนครยะลาเป็นพันธมิตรของโครงการ ในโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ครบ 90 ปี การจัดงานครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในด้านวิชาการ ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับพระราชวงศ์ ซึ่งหลาย ๆ พระองค์ ยังทรงเคยไปพำนัก ตลอดจนทรงเคยศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ยังมีทั้งภาครัฐ เอกชน ในวันนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังได้ขยายครอบคลุมมาถึงระดับท้องถิ่น ทางเทศบาลนครยะลาได้รับโอกาสนี้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ เปิดเผยว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 เทศบาลนครยะลามีโอกาสต้อนรับการมาเยือนของเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย ในครั้งนั้นท่านได้รู้จักอุทยานการเรียนรู้แห่งใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง จากนั้นทางเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส จึงได้เสนอที่จะจัดตั้งมุม Swiss Corner ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า เทศบาลนครยะลารู้สึกยินดี หวังว่า Swiss Corner มุมสวิสเซอร์แลนด์ คงเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นที่จะเริ่มและพัฒนาไปสู่ด้านอื่น ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการเมืองต่อไป  Swiss Corner จะเป็นพื้นที่จุดประกายให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้สิ่งดี ๆ จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งหลาย ๆ ท่านจะเห็นจะว่า แม้ว่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์จะไม่ใหญ่มาก แต่ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ มีมูลค่าสูงทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีที่มาที่ไปที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้จาก Swiss Corner มุมสวิสเซอร์แลนด์แห่งนี้

ด้าน เฮเลเนอร์ บูดิงเกอร์ อาทิเอด้า เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อ 2 ปีก่อน ได้เคยมาเยือน TK Park ในตอนนั้นได้รับการต้อนรับจาก นายกเทศมนตรีนครยะลาและได้แสดงแผนงานของ TK ทำให้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก เพราะแนวคิดนี้จะทำให้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ แสดงออก ถือเป็นโอกาสที่จะฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และยังเป็นตัวแทนของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่มาอยู่ในพื้นที่ยะลา โดยเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นที่รู้จักทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราหวังว่า Swiss Corner จะช่วยจุดประกายความสนใจที่จะเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพราะมันสิ่งสำคัญมากที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ นอกจากนั้น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ยังมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ซึ่งมีถึง 4 ประเทศ ทำให้มีคุณภาพที่จะพัฒนาไปได้ในอนาคต เช่นเดียวกับจังหวัดยะลาที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวม 3 เชื้อชาติเข้าด้วยกัน และท้ายที่สุดนี้รู้สึกภูมิใจมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ TK Park

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ