THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มิถุนายน 2565 : 17:45 น.

ปลัดมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบหนังสือพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี “รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” แก่กลุ่มทอผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี “รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมี ผู้บริหารกระทรวง พร้อมด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย จำนวน 41 ราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และร่วมในพิธี ณ กระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันมหามงคลยิ่งของพี่ ๆ น้อง ๆ ผู้ดำรงศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินทุกชีวิต ทุกครอบครัว ทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งเป็นสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งกับชีวิตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ คือ เมื่อปี 2564 ท่านประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์สมัยที่ 26 และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนในขณะนั้น คือ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ได้มีดำริและหารือร่วมกับพี่น้องกลุ่ม OTOP ผ้าไทย ในการร่วมกันถวายความจงรักภักดี ด้วยการรังสรรค์ผ้าไทย จำนวนเท่ากับพระชนมายุในปี 2564 คือ จำนวน 43 ผืน + 1 ผืน เพื่อเป็นการถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญให้กับพวกเราสืบต่อไป และเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งก่อนหน้านั้น

ทั้งนี้ ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องผู้ประกอบการ OTOP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ไปชุมนุมรวมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พี่น้องภาคเหนือรวมตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พี่น้องภาคใต้รวมตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ หาเลี้ยงชีพในยามที่โควิด-19 ระบาดมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว พร้อมกันนั้น พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพวกเราทุกคนถึงบูธที่เราได้นำผ้าไปจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ซึ่งกาลเวลาก็ล่วงเลยเนื่องจากโควิด-19 ระบาดรุนแรง ทำให้ผ้าที่เตรียมไว้เพื่อที่จะถวายก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถวายในช่วงปลายปี หลังวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 มาหลายเดือน นำมาซึ่งความตื้นตัน ความปลื้มปีติยินดี ที่เห็นพวกเราทุกคนได้รับโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งกับวงศ์ตระกูล โอกาสอันสำคัญยิ่งของชีวิต ที่ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสในการเสด็จพระราชดำเนินมาประทับเป็นขวัญกำลังใจให้พวกเราทุกคนอีกด้วย

“โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผมและ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินมาด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานหนังสือที่อยู่ในมือแนบอกพวกเราทุกคนในขณะนี้ ให้กับ ดร.วันดี เพื่อเชิญมามอบให้กับพี่น้องผู้มีความจงรักภักดี และเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อเป็นมรดกสำคัญของประเทศชาติต่อไป และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น พระองค์ได้ตรัสเล่าให้ฟังว่า “พระองค์มีความรู้สึกตื้นตันใจ ขอบคุณและขอบใจพวกเราที่ระลึกถึงพระองค์ท่านและร่วมกันทอผ้าขึ้นทูลเกล้าถวายเป็นของขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ท่านได้นำผ้าทั้ง 44 ผืน โปรดให้ถ่ายภาพเก็บรายละเอียด และติดต่อช่างทอเพื่อไปถ่ายรูปและนำมาร้อยเรียงเป็นผืนผ้าแห่งความจงรักภักดีที่พวกเราได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนั้น ลงไว้ในหนังสือพระราชทาน “รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อเป็นประจักษ์พยานและหลักฐานว่า ผ้าไทยที่เกิดจากความจงรักภักดีนั้นมีหน้าตาอย่างไร ใช้เทคนิคอย่างไร ใครเป็นผู้ทอ ผู้ถวาย แต่สำคัญยิ่งกว่านั้น รายละเอียดทุกอย่างของหนังสือเล่มนี้ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงทำด้วยพระองค์เอง ทรงพระราชทานพระวินิจฉัยประดุจดั่งทรงเป็นบรรณาธิการด้วยพระองค์เอง ซึ่งทรงคุณค่าต่อพวกเราทุกคนในฐานะพสกนิกรของพระองค์ท่าน” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า เชือกสีเหลืองที่พันผูกเคียงคู่กับเชือกสีม่วงที่ถูกร้อยถูกผูกมากับหนังสือพระราชทาน “รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” นั้น เป็นเครื่องหมายแทนความรักความห่วงใยและพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เชือกสีเหลือง สื่อความหมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชือกสีม่วง สื่อความหมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และปกหนังสือได้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ ส.ท. ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยใช้สีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระองค์จัดพิมพ์รูปเล่มอย่างสวยงาม ซึ่งสิ่งทุกอย่างนี้ล้วนก่อเกิดจากพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงรำลึกนึกถึงและพระราชทานกำลังใจให้กับพวกเราทุกคน อันสัมผัสได้ถึงน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นที่ทรงมีให้กับทุกคน และพวกเราทุกคนจะยังอยู่ในพระหทัยของพระองค์ท่านในฐานะพสกนิกรผู้มีความจงรักภักดีและเป็นผู้ที่ช่วยอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน เหมือนดังพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้เมื่อวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2562 “ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี...”

“พระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชดำรัสตรัสว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริด้วยพระองค์เองทั้งเล่ม เพื่อพระราชทานให้กับพวกเรา และทรงมีพระราชกระแส ให้นำเอาคำขอบคุณ ขอบใจ มาให้พวกเราทุกคนด้วย ที่ระลึกนึกถึงพระองค์ท่านและร่วมกันถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ซึ่งขอให้พวกเราได้รับพระราชกระแสขอบใจ กลับไปเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในชีวิต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ทุกท่านได้รับมอบในวันนี้จะเป็นขวัญกำลังใจให้พวกเรามีแรงฮึกเหิมที่จะช่วยกันพัฒนา ช่วยกันต่อยอด งานผ้าไทยให้แผ่ขยายออกไปและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และส่งต่อถ่ายทอดสู่ลูกหลานคนรอบตัวให้ได้มีฝีมือในการทอผ้าเพิ่มมากขึ้น และขอให้เก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้เป็นเกียรติประวัติของตระกูลอย่างยั่งยืนสืบไป” ดร.วันดีกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ