THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 มิถุนายน 2565 : 15:29 น.

สยามยีเอสแบตเตอรี่ชวนภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม "จป. ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว" ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกิยรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายฮิโรชิ ทะเทอิวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด พร้อมด้วย นายเจษฎา เจียมพานทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "จป. ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 นำพนักงานร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 90 ต้น ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวให้เกิดเป็นรูปธรรมของ บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด ณ บริเวณ GS PARK อันจะพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันของพนักงาน โดยมี หน่วยงานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ