THAI NEWS

09 มกราคม 2566 : 13:50 น.

ปลอบขวัญให้กำลังใจเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดร้อยเอ็ด

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 66 เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดทำร้ายเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาเสียชีวิต ขณะกำลังลงจากรถรับส่งนักเรียน ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ร้อยเอ็ด โดยทราบภายในเวลาต่อมาว่าเด็กที่เสียชีวิตเป็นญาติของผู้ก่อเหตุ

นายอนุกูล  ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่บ้านของเด็กผู้เสียชีวิตเพื่อปลอบขวัญให้กำลังใจครอบครัว และพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งประสานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ทั้งนี้ ได้รวบรวมรายชื่อเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวต่อไป

นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำชับให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ทำงานร่วมกับทีม พม. ร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรุนแรงต่อเด็กเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ โดยทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักและมีมาตรการรองรับ เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

ทั้งนี้ ฝากทุกคนในสังคมช่วยเฝ้าระวัง หากพบเห็นเหตุการณ์ผิดสังเกตขอให้แจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 และ  Application คุ้มครองเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง  รวมทั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ