THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 พฤษภาคม 2562 : 19:58 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล อาทิ จุฬาราชมนตรี คณะพาณิชย์ และคณะผู้แทนศาสนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้น เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำประชาชนเรือนแสนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งประชาชนต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นและถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณถนนสนามไชย

เวลา 17.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ความว่า "ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดี ปลาบปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิต พร้อมเพรียงกันมา ร่วมแสดงความปรารถนาดี ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้

ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัย ให้พรแด่ข้าพเจ้า ด้วยน้ำใจ ไมตรี และความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตาจับใจ และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง

ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ในการแสดงไมตรีจิตแด่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคน ทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อความเจริญ รุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไปขอขอบใจในคำอำนวยพรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุก สวัสดี พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจนทั่วกัน"

จากนั้น ทุกพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวล ทักทายพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ ประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในประเทศไทย องคมนตรี และข้าราชบริพารในพระองค์ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ