THAI NEWS

17 ตุลาคม 2562 : 16:48 น.

โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็น 12 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากเดิมวันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 15.30 น. เป็นวันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 15.30 น.

รองนายกฯ กล่าวว่า หลังซ้อมย่อยมา 10 ครั้ง และซ้อมใหญ่เสมือนจริง 1 ครั้งในวันนี้ (17 ต.ค.) ที่ประชุมเห็นว่า หากเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครในวันเวลาตามกำหนดการเดิม จะมีอุปสรรคในเรื่องของสภาพน้ำ รวมทั้งดิน ฟ้า อากาศ เมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อความพร้อม ความสวยงาม และไม่กระทบกระเทือนต่อกระบวนเรือ ไม่กระทบกระเทือนต่อการเสด็จพระราชดำเนิน และไม่กระทบกระเทือนต่อประชาชน

ทั้งนี้ จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยที่จะให้เลื่อนกำหนดเวลาของการมีขบวนเลียบพระนครโดยพยุหยาตราทางชลมารคออกไปจากเดิม ซึ่งบัดนี้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยออกมาแล้ว ทั้งนี้ริ้วขบวนจะยังเป็นอย่างเดิม ใช้ขบวนเรือ 52 ลำเสด็จพระราชดำเนินดังเดิม

นายวิษณุ กล่าวว่า ในวันที่ 21 ต.ค. นี้จะมีการประชุมใหญ่ ก่อนเปิดแถลงข่าว โดยมีผู้แทนจากสำนักพระราชวังและรัฐบาล และจะตอบคำถามทั้งหมด

"ขอย้ำว่ายังมีอยู่และยังยิ่งใหญ่อย่างเดิม สวยงามอย่างเดิม แต่เพื่อความเหมาะสมของกระแสดินและน้ำ ขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 12 ธ.ค." รองนายกฯ กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ