THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 พฤศจิกายน 2562 : 15:20 น.

ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 เวลาประมาณ 12.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จถึง ท่าอากาศยานทหาร2 กองบิน6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 62 โดยมีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรีถวายการต้อนรับ

ทั้งนี้ ในวันที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะเสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจะมีการจัดมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยมีนายกรัฐมนตรี และ ครม.ให้การต้อนรับ

จากนั้นเวลา 10.00 น. เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

จากนั้น เวลา 16.55 น. เสด็จเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ก่อนที่ใน เวลา 18.00 น. จะทำพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือ มิสซา ร่วมกับคริสตชนคาทอลิก ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ทั้งชาวคาทอลิกไทยและต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 6-7 หมื่นคน

ขณะที่ในวันที่ 22 พ.ย. 62 เวลา 10:00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาจะพบกับคณะบาทหลวง นักบวช นักพรต ฯลฯ ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน จากนั้นจะ พบบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

เวลา 11:50 น. พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

ต่อมาเวลา 15:20 น. พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้นเวลา 17:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ