THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 ธันวาคม 2562 : 15:48 น.

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนส่งความสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์โอทอปและโครงการหลวง หวังกระจายรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) นำกระเช้าของขวัญซึ่งเป็นของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอทอป มาจัดแสดงที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญของที่ระลึกสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2563

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบรณรงค์ให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ โอทอป ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563

พล.อ.ประยุทธ์ ได้เยี่ยมชมกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมรับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จากรมช.มหาดไทยในราคาไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้ นายกฯได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์ และร่วมกันสนับสนุนกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบท ทำให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดเตรียมกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2563 นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชาวไทยภูเขาที่เป็นคนยากไร้ให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ ชา กาแฟ ถั่วและธัญพืช ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้าโครงการหลวง และดอยคำ และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในชนบทให้มีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ เป็นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท โดยเฉพาะราษฎรที่ประสบปัญหาในการเพาะปลูก หรือที่ว่างจากฤดูเพาะปลูกให้ได้มีงานทำ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิฯ ได้แก่ งานผ้า งานไม้ งานจักสาน งานเซรามิก ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง และเบ็ดเตล็ด อาทิ สมุดบันทึก กล่องผ้าไหม เป็นต้น

รมช.มหาดไทย กล่าวว่า การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนนอกจากจะได้ของขวัญ ของที่ระลึกจากภูมิปัญญา และฝีมือของคนไทยในราคายุติธรรมแล้ว ยังช่วยสร้างงาน สร้างรายให้แก่คนในชุมชนทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตวัตถุดิบ สมาชิกของกลุ่ม ผู้ใช้แรงแรงงาน ภาคการขนส่ง ทำให้ประชาชนในชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่ มีเงินสะพัดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกว่า 1,000 ล้านบาท

สำหรับ ผู้ที่สนใจของขวัญ ของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์โอทอป สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ใน www.cdd.go.th และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง สามารถเลือกซื้อได้จากร้านดอยคำทุกสาขา และสำหรับผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดูรายละเอียดได้ใน http://silapacheep.ohm.go.th/

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทุกจังหวัดมีกระเช้าของขวัญปีใหม่โอทอปของแต่ละจังหวัดให้เลือกซื้อได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ศาลากลางจังหวัด , ที่ว่าการอำเภอ และกลุ่มโอทอปในทุกจังหวัด สำหรับส่วนกลางเลือกซื้อผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ทาง Website www.cdd.go.th หรือโทรสั่งได้ที่ 064-993-9399 หรือ 063-271-3891 มีราคาตั้งแต่ไม่ถึง 100 บาท จนถึงไม่เกิน 3,000 บาท

"กระเช้าของขวัญปีนี้ จะเน้นใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด และตั้งแต่ท่านนายกฯได้ช่วยรณรงค์ ขณะนี้ก็มียอดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ โอทอปแล้วกว่า 6.4 ล้านบาท เป็นยอดจองผ่านกรมการพัฒนาชุมชน 1.2 ล้านบาท ที่เหลือก็กระจายไปในทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ"อธิบดีพช.กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ