THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 ธันวาคม 2562 : 19:53 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.เวลา 17.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์ 10 รูปบังสกุล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นเมรุทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างโกศ ทรงยืนเมื่อกองเกียรติยศเป่าแตรนอน เมื่อจบแตรนอนแล้ว ทรงจุดไฟที่ชนวนตำรวจหลวงชูถวาย พระราชทานเพลิง เจ้าพนักงานประโคมแตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จลงจากเมรุ

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จขึ้นเมรุทรงวางรูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์ และเสด็จลงจากเมรุ สมควรแก่เวลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

การนี้ ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ กลับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนที่มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ที่หน้าเมรุหลวงพลับพลาอิศริยาภรณ์

จากนั้นเวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการ พระราชทานเพลิงจริง ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ ผู้แทนพระองค์ขึ้นเมรุ ทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์บังสุกุล หยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากพนักงานพระราชพิธีจุดไฟที่ชนวนพระราชทานเพลิง สมควรแก่เวลา ทอดผ้าไตร 3 ไตร ทอดครั้งละไตร พระสงฆ์บังสุกุล ผู้แทนพระองค์กลับ

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการแจกของที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพแก่แขกผู้มีเกียรติ เป็นซองจดหมายสีน้ำตาล ระบุข้อความว่า บัตรรับหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พล.อ. เปรม ภายในมี 3 ซองย่อย ได้แก่ 1.บัตรรับหนังสือพระราชทาน พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม มีกำหนดรับหนังสือวันที่ 24 ส.ค.ถึง 25 ธ.ค. 2563 ณ สำนักงานองคมนตรี

2.บัตรรับหนังสือของรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ชื่อจารึกไว้ในแผ่นดิน พล.อ.เปรม มีกำหนดรับหนังสือระหว่างวันที่ 13 ม.ค.ถึง 14 ก.พ. 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ 3.บัตรรับหนังสือที่ระลึกของมูลนิธิรัฐบุรุษ และเหรียญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน มีกำหนดรับหนังสือและเหรียญวันที่ 30 ส.ค.ถึง 30 ก.ย. 2563 ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ