THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 ธันวาคม 2562 : 14:28 น.

มหาดไทยสั่งทุกจังหวัดจัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ จึงได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด จัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดินที่สร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco event)โดยให้บูรณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

สำหรับ ในกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดถนนคนเดินแล้วในพื้นที่สีลม เยาวราช และ ข้าวสาร ตามปฏิทินที่กำหนด ในระดับจังหวัดในขณะนี้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมในลักษณะถนนคนเดิน มีชื่องานว่า "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ระดับจังหวัด” โดยชื่อถนนจะแตกต่างไปตามแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง/ถนน

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เป็นถนนแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขายในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีกิจกรรมแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ โดยจะเริ่มเปิดถนนคนเดินพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 22 ธ.ค. (Kick off) นี้ ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

สำหรับ สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดจำหน่ายในถนนคนเดิน จะเน้นสินค้าในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาหารประจำถิ่น และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงขอเชิญชวนประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้มาร่วมกิจกรรมดีดี "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน" ได้ทั้งกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ