THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 ธันวาคม 2562 : 14:34 น.

ป.ป.ส.โต้ข้อมูลสหรัฐฯไม่พบข้อมูลยาบ้าแม็กซิโกถูกลักลอบมาขายในลุ่มประเทศเอเซียหรือไทย เนื่องจากต้นทุนจะสูง ย้ำไม่พบมีการแพร่ระบาดของเฟนทานิลในกลุ่มประเทศเอเซีย

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการป.ป.ส. แถลงกรณีกองกำลังปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐ ออกมาระบุว่า พบยาบ้าจากเม็กซิโกลักลอบเข้ามาขายในเอเซียหลายประเทศรวมทั้งไทย และยังพบสารตั้งต้นเหมือนยาบ้าในประเทศเมียนมาร์ว่า มีความเป็นไปได้ยาก เนื่องจากแหล่งผลิตยาบ้า หรือแมทเอมเฟตามีนจะอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาข้อมูลด้านการข่าวไม่เคยปรากฎว่าประเทศดังกล่าวมีการผลิตหรือมีการลักลอบนำยาบ้ามาจำหน่ายในกลุ่มประเทศเอเซียหรือไทย ในแม็กซิโกมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดประเภทโคเคนมากกว่า นอกกจากนี้ในกลุ่มคนผิวสีก็ไม่นิยมเสพยาบ้า การจะนำยาบ้าจากเม็กซิโกเข้ามาขายในไทยจึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้นทุนจะสูง และยาเสพติดชนิดนี้จะมีราคาแพง ขณะที่การลักลอบนำยาบ้าที่ผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองทำ เข้ามาจำหน่ายตามช่องทางต่างๆในไทยของขบวนการค้ายาเสพติดจะไม่ยุ่งยาก หากเปรียบเทียบกับการลักลอบนำเข้ามาจากเม็กซิโก

"ส่วนที่ระบุว่าพบสารตั้งต้นในเมทเอมเฟตามีเหมือนในเมียน์มาร์นั้น โครงสร้างทางเคมีภัณฑ์หรือสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 90 เปอร์เซ็นต์จะผลิตที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นหลัก อย่างไรก็ตามหากมีการตรวจพบยาบ้าในแหล่งอื่นๆ เชื่อว่าอาจทำได้ในห้องทดลองเล็กๆ ไม่ใช่แหล่งผลิตที่เป็นโรงงาน"เลขาธิการฯป.ป.ส.กล่าว

นายนิยม กล่าวว่า ในทางกลับกันพบว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดได้มีการลักลอบนำเข้าไอซ์บริสุทธิ์ หรือที่เรียกว่า Pure Ice ซึ่งมีส่วนผสมของเฮโรอีนจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเข้าไปยังสหรัฐ โดยใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านมากกว่า และไทยยังไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของการใช้ยาเฟนทานิล (Fentanyl) ยังไม่เคยพบผู้ใช้ยาประเภทนี้เกินขนาด จึงมีโอกาสการแพร่ระบาดน้อยมาก เนื่องจากผู้ใช้ยาเฟนทานิลเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ที่ใช้เฮโรฮีนโดยการนำไปเสพร่วมกัน ในเอเซียยังไม่มีปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากเฟนทานิล ต่างจากสหรัฐอเมริกาในหลายรัฐที่พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาดังกล่าวจำนวนมาก

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ