THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

26 ธันวาคม 2562 : 13:34 น.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยภาพสุริยุปราคาวงแหวนบางส่วนเหนือฟ้า เป็นปรากฎการณ์ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์บางส่วน พบใน อ.เบตง จ.ยะลา ดวงอาทิตย์ถูกบังมากที่สุดถึงร้อยละ 81 #posttoday

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เผยภาพ สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย ส่งตรงจาก 4 จุดสังเกตการณ์หลัก จ.เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา โคราช และ สงขลา มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน่นตลอดระยะเวลาเกิดปรากฏการณ์ ภาพขณะสุริยุปราคาบางส่วนเข้าคราสมากที่สุด เวลา 11.58 น. ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ภาพขณะสุริยุปราคาบางส่วนเข้าคราสมากที่สุด เวลา 11.58 น. ในช่วงความยาวคลื่นของไฮโดรเจน-อัลฟา ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่

ภาพขณะสุริยุปราคาบางส่วนเข้าคราสมากที่สุด เวลา 12.08 น. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ภาพขณะสุริยุปราคาเข้าคราสมากที่สุด เวลา 12.11 น. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ภาพขณะสุริยุปราคาเข้าคราสมากที่สุด เวลา 12.08 น. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในวันที่ 26 ธ.ค.เป็น “สุริยุปราคาวงแหวน” แนวคราสวงแหวนพาดผ่านประเทศอินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย สำหรับ ประเทศไทยจะเห็นเป็น “สุริยุปราคาบางส่วน” ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์บางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง สามารถสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย ระหว่างเวลา 10.19-13.57 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร)

อย่างไรก็ตาม แต่ละภูมิภาคจะมองเห็น ดวงอาทิตย์ถูกบดบังแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดบริเวณภาคใต้ที่อ.เบตง จ.ยะลา ประมาณร้อยละ 81 ส่วนภาคเหนือที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดวงอาทิตย์จะถูกบังเพียงร้อยละ 40 กทม.ดวงอาทิตย์จะถูกบังประมาณร้อยละ 56

ขณะที่ สดร.จัดกิจกรรมสังเกตการณ์ 4 จุด ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.สงขลา ประชาชนให้ความสนใจร่วมสังเกตการณ์เป็น

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ