THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 กุมภาพันธ์ 2563 : 21:06 น.

มหาดไทยจับมือ มูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิด“โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ผลักดันหลักสูตรสอนทำ CPR ในทุกจังหวัดทั่วไทย

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมแถลงเปิด “โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ผลักดันหลักสูตรอบรมช่วยชีวิตทั่วประเทศ

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าววว่า ขอเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์สอนกู้ชีพจำนวน 3,000 ชิ้น ส่งมอบให้แก่หน่วยงานจิตอาสาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้วิชาช่วยชีวิตด้วยวิธีปั๊มหัวใจกู้ชีพ หรือ CPR (Cardiopulmonary resuscitation) ลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เมื่อปี 2562 กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับภาคเอกชนฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิต ทำให้สามารถพัฒนาวิทยากรอาสาสมัคร (Instructor) จำนวน 476 คน และผู้ช่วยวิทยากร (Provider) จำนวน 1,620 คน ทำให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ และทักษะ พร้อมให้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่ประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อจำกัดในด้านอุปกรณ์สำหรับการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่มีมาตรฐาน ในปีนี้จึงนับเป็นโอกาสดีที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล และมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์การสอนผ่านโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รมว.มหาดไทย กล่าววว่า โครงการฯ นี้ เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเป็นแนวทางดำเนินโครงการ กระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง

นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวถึงโครงการว่า มูลนิธิรามาธิบดีฯ ยินดีเป็นผู้สนับสนุนหลักในการระดมทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย หุ่นฝึกการช่วยชีวิต ครบทั้งขนาดหุ่นผู้ใหญ่ หุ่นเด็ก หุ่นทารก, เครื่อง AED trainer และอุปกรณ์สอนการช่วยผู้ที่สำลัก ส่งมอบให้แก่หน่วยงานจิตอาสาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ชุด มูลค่าชุดละ 15,000 บาท รวมมูลค่า 45 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม CPR ในส่วนภูมิภาค ทางมูลนิธิฯจึงต้องอาศัยการสนับสนุนจากชาวไทยที่มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเพื่อบรรลุเป้าหมายของภารกิจยิ่งใหญ่นี้ร่วมกัน

สำหรับ ผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจร่วมสนับสนุน “โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” สามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ หรือ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 026-3-05216-3ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 090-3-50015-5บริจาคออนไลน์ www.ramafoundation.or.th สอบถามโทร. 0-2201-1111

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ