THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 มีนาคม 2563 : 01:29 น.

โรงพยาบาลศิริราช เชิญชวนบริจาคเลือด หลังพบปริมาณเลือดสำรองไม่เพียงพอจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

รศ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่า สถานะเลือดสำรองของธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช พบว่ามีปริมาณเลือดสำรองหมู่เอ บี และโอ ไม่เพียงพอ ขณะที่หมู่ AB มีเลือดสำรองเพียงพอ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนบริจาคเลือดเพื่อให้มีเลือดเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ตึก 72 ปีชั้น 3 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 08.30 - 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2419-8081 ต่อ 123, 128

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อที่จะนำเลือดมาปั่นแยกเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างอื่นร่วมด้วย และต้องไม่มีโรคประจำตัว ทั้งนี้สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งขอความร่วมมือหากท่านที่มีไข้มีน้ำมูกไอเจ็บคอ หรือมีประวัติการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโปรดงดบริจาคเลือดในช่วงนี้

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ