THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 มีนาคม 2563 : 17:10 น.

สธ.ชี้แจงการตรวจโควิด-19 ชี้ กลุ่มที่มีอาการป่วย และมีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ สามารถตรวจไวรัสได้ฟรี แต่ผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยงและไม่มีอาการ "ไม่แนะนำให้ตรวจ" เพราะมีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ชี้แจงเรื่องการตรวจการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

- กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เช่น มาจากประเทศเสี่ยง มีการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง และมีอาการไข้ ไอ ไม่สบาย ให้ไปโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อขอตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- เมื่อไปถึงโรงพยาบาลให้แจ้งอาการต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็น "กลุ่มเสี่ยง"

- หากมีอาการป่วยรุนแรงฉุกเฉินและมีประวัติเสี่ยง สามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาล

- ยืนยันค่ารักษาพยาบาลสำหรับกลุ่มที่ 1 ฟรีทั้งหมด หากพบว่ามีการเก็บค่าใช้จ่ายให้แจ้งมาที่กระทรวงสาธารณสุขสายด่วน 1111

- กลุ่มที่2 ผู้ที่ไม่มีอาการ แต่มีประวัติเสี่ยง ให้เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล พร้อมแจ้งประวัติว่าเสี่ยงต่อการติดไวรัส แพทย์จะเป็นผู้แนะนำว่าควรตรวจหรือไม่ หากแพทย์ให้ตรวจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน

- กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่มีอาการป่วยใดๆ และไม่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส แนะนำว่า "ไม่ต้องไปตรวจ" เพราะหากไปตรวจจะ "เสียค่าใช้จ่าย" แต่ควรดูแลสุขภาพให้ดี ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย

- หากกลุ่มที่3 ไปตรวจเองและยืนยันว่าติดเชื้อ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจะฟรีทั้งหมด 

- ในอนาคตหากการแพร่ระบาดเข้าสู่ระยะที่3 รัฐบาลจะมีการพิจารณาเรื่องการตรวจใหม่ต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ