THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 เมษายน 2563 : 14:26 น.

ไทยเบฟหนุน พช. มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1,200 ลิตรเพื่อนำไปฆ่าเชื้อในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ( พช.)เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 1,200 ลิตร จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนางภาวินี ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนของผู้บริหารบริษัทฯ เป็นผู้มอบ เพื่อนำไปฆ่าเชื้อในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และสื่อมวลชนร่วมงงาน กรมการพัฒนาชุมชนภาวินี ไชยสิทธิ์ กล่าวว่า มาเป็นตัวแทนของฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเอทิลแอลกอฮอล์ให้กักรมการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 72% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทฯเอง โดยคุณสมบัติของเอทิลแอลกอฮอล์ สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อที่เป็นผิวสัมผัสได้ หรือใช้ฆ่าเชื้อในพื้นอาคารทั่วไป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สร้างความมั่นใจให้ชุมชน

นางภาวินี ไชยสิทธิ์ กล่าวว่า มาเป็นตัวแทนของฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเอทิลแอลกอฮอล์ให้กักรมการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 72% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทฯเอง โดยคุณสมบัติของเอทิลแอลกอฮอล์ สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อที่เป็นผิวสัมผัสได้ หรือใช้ฆ่าเชื้อในพื้นอาคารทั่วไป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สร้างความมั่นใจให้ชุมชน

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับความกรุณาจากภาคเอกชนคือ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ มีน้ำใจนำเอาเอทิลแอลกอฮอล์มามอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่อกับข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกิดความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทไทยเบฟฯได้มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% ที่ใช้สำหรับทำความสะอาด มือ โต๊ะ เก้าอี้ หรือภาชนะที่จำเป็นต้องสัมผัสเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1,200 ลิตร สอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนที่ต้องทำงานกับพประชาชนในทุกตำบลหมู่บ้าน ซึ่งแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันจะมีมาตรการห้ามการจัดงานที่มีคนร่วมงานจำนวนมาก แต่ภารกิจหน้าที่ของคน พช. เพื่อประชาชนยังคงต้องเดินหน้าต่อไปโดยปรับเป็นการทำงานร่วมกับกับกลุ่มย่อย และรายครัวเรือนจนครบทั้งกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแทน

ทั้งนี้ ทางกรมฯ ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับชั้นให้รอบคอบ ระวังตนเอง ไม่ตกอยู่ในความประมาท ทำให้ขณะนี้ ยังไม่มีคนของ พช. ป่วยด้วยโรคนี้ รวมทั้งให้ตระหนักอยู่เสมอว่า แม้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะยังคงอยู่ แต่เราไม่อาจละทิ้งภารกิจที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะคับขันที่ประชาชนกำลังสับสนจำเป็นที่พวกเราจะต้องปฏิบัติงานและอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจแก่ประชาชน เราจะใช้ช่วงวิกฤตนี้เป็นโอกาสรณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาพึ่งตนเองให้ได้ โดยขณะนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการภายใต้ “แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เชิญชวนให้ทุกคนหันมาปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร มีอาหารปลอดภัยกินและลดรายจ่ายของครอบครัวลงโดยรณรงค์ส่งเสริมทั้งตัวข้าราชการ ผู้นำในจังหวัด ในชุมชน และทุกครัวเรือน ให้ช่วยกันปลูก

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วันฯ ได้เริ่ม kick off ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจำเป็นที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนต้องลงไปพบปะกับประชาชนกลุ่มย่อย และตามครัวเรือนแทนการเรียกประชุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ให้ประชาชนไม่รู้สึกว้าเหว่ และได้ชักชวนให้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่บ้านตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องง่าย ๆ คือ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ก็จะทำให้ชีวิตมีสิ่งที่สามารถทำแก้เหงาได้ในช่วงที่ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการได้รับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในครั้งนี้ จะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานของคนกรมการพัฒนาชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

“ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ที่เห็นความสำคัญและได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยแอลกอฮอล์เหล่านี้จะได้แจกจ่ายให้ข้าราชการในส่วนกลาง รวมทั้งข้าราชการทุกจังหวัดอำเภอและผู้ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 ศูนย์ทั่วประเทศ และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ได้ใช้ ส่งผลดียิ่งต่อขวัญและกำลังใจของทุกคนนายสุทธิพงษ์ กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ