THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 เมษายน 2563 : 19:13 น.

ผู้ตรวจการแผ่นดินถกสทศ.เร่งแก้ปัญหากระทบโควิด-19 ทำให้ตรวจสอบผล O - NET / GAT / PAT กระทบนักเรียนทั่วประเทศ หวั่นยื่นคะแนนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไม่ทัน

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะเร่งหากรณีต้องต้องเลื่อนบริการขอดูกระดาษคำตอบสอบ O - NET GAT และ PAT หวั่นกระทบต่อการยื่นคะแนนนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า มีผู้ร้องเรียนจำนวนมากกรณีที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จนมีการประกาศคะแนนผลสอบแล้ว

ทั้งนี้ ตามปกติผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ขอดูกระดาษคำตอบของตนเองด้วยตนเองภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประกาศผลสอบ หากแต่เมื่อวันที่ 30 มี.ค. สทศ.ได้มีประกาศเลื่อนการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบไปก่อนเพราะปัญหาโควิด - 19 ทำให้เกิดข้อกังวลว่า จะส่งผลกระทบต่อการนำคะแนนไปใช้ยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17 - 27 เม.ย. ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เร่งแสวงหาข้อเท็จจริงและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียนถึงแนวทางออกที่เหมาะสมเพื่อจะเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนได้ทันสถานการณ์

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากหารือกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติที่ประชุมขอให้สทศ.ดำเนินการจัดให้ผู้ร้องเรียนจำนวน 44 ราย เป็นตัวแทนของผู้เข้าสอบได้เข้าตรวจกระดาษคำตอบเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า กระบวนการทำงานของสทศ. มีความถูกต้องโปร่งใสหรือไม่ โดยขอให้ดำเนินการภายใน 3 วัน นับหลังจากการประชุม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายในวันที่ 20 เม.ย. และขอให้สทศ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเข้าตรวจสอบกระดาษคำตอบของผู้ร้องเรียนซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวอย่างให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ