THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 พฤษภาคม 2563 : 12:11 น.

พล.อ.ประวิตร ตรวจเยี่ยม ก.แรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ มอบนโยบายเร่งเยียวยา ฟื้นฟูจิตใจแรงงานไทย กระทบโควิค-19 กำชับ ระวังเข้มแรงงานต่างด้าว ชะลอนำเข้า ย้ำ รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.พล.อ.ประวิตร ตรวจเยี่ยม ก.แรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ มอบนโยบายเร่งเยียวยา ฟื้นฟูจิตใจแรงงานไทย กระทบโควิค-19 กำชับ ระวังเข้มแรงงานต่างด้าว ชะลอนำเข้า ย้ำ รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเมื่อวันที่ 1 พ.ค.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่าวันนี้เวลา10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย กระทรวงแรงงานในภาวะที่แรงงานไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ กระทรวงแรงงาน

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ ก.แรงาน ที่มีมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน ที่ผ่านมาอย่างได้ผล และให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ที่มีความทุ่มเท ตั้งใจ เสียสละ พร้อมขอให้คงเข้มการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด เชิงรุกต่อไป พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้ ก.แรงงาน ,ก.มหาดไทย และ สนง.ตรวจคนเข้าเมือง ต้องบูรณาการทำงานกันอย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพ และต้องมีแผนรองรับจากมาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด ที่ชัดเจนร่วมกันมุ่งเน้นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็นพิเศษ เป้าหมายให้ทุกคนมีความปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับเพิ่มเติม ให้ ก.แรงงาน เร่งรัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง และต้องไม่ให้มีการละเมิดสิทธิแรงงาน อย่างเด็ดขาด รวมถึงการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน จะต้องให้เกิดความเป็นธรรม และต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ