THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 พฤษภาคม 2563 : 11:35 น.

เว็บไซต์ต่างประเทศชื่นชม “โครงการ 90 วันปลูกผักสวนครัว” สร้างความั่นคงทางอาหารหนุนคนไทยปลูกผักกินเอง ระบุเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน อีกทั้งยังกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต 

เว็บไซต์ต่างประเทศชื่นชม “โครงการ 90 วันปลูกผักสวนครัว” หนุนคนไทยปลูกผักกินเองสร้างความั่นคงทางอาหาร ระบุเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน อีกทั้งยังกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต 

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ www.rootthefuture.org ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนต่างประเทศที่ขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกพืชและการจัดการขยะ ได้ลงบทความชื่นชมกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ที่รณรงค์ให้คนไทยทุกครัวเรือนหันมาปลูกผักตามโครงการ “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาด โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศ

เนื้อหาในเว็บไซต์ ยังกล่าวถึง กรมการพัฒนาชุมชนได้ริเริ่มโครงการเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่บริเวณหลังบ้านของตนเอง หรือที่เรียกว่า "โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของประเทศในสภาวะโรคโควิด-19 ระบาดและช่วงเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น โดยใช้วิธีการปลูกพืชผักสวนครัวเองเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน

นอกจากนั้น มีกลุ่มเฟซบุ๊กซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นมีชื่อว่า "ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช." ได้ส่งเสริมให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการทำสวนพืชผัก ความรู้ในการทำสวน เรื่องราวการทำสวน และรูปภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่ากลุ่มดังกล่าวพึ่งจะตั้งขึ้นเมื่อ 5 อาทิตย์ที่ผ่านมา แต่มีผู้เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำสวนพืชผักสวนครัวกว่าหลายพันโพสต์และมีสมาชิกในกลุ่มกว่า 2 หมื่นคน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้ 11,811,124 ครัวเรือนใช้พื้นที่บริเวณบ้านของตนเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองให้สำเร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หากโครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายจะทำให้เกิดพื้นในการปลูกพืชผักจำนวนมาก และเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ในบทความยังกล่าวถึง การขับเคลื่อนโครงการนี้ของรัฐบาลว่า นับเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคอาหารจากพืชผักแทนอาหารจากสัตว์ นอกเหนือจากที่โครงการนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยแล้ว โครงการนี้ยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านอาหารมูลค่าหลายล้านบาทต่อปีแล้ว ยังกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต พร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยได้ปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่บริเวณสวนและระเบียงบ้านของตนเองอีกด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ