THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

26 พฤษภาคม 2563 : 13:51 น.

โฆษกศบค.แจงเหตุที่จำเป็นต้องใช้พรก.ฉุกเฉินฯเพื่อรวบอำนาจจัดการแบบเบ็ดเสร็จในการควบคุมโรคให้ได้ ชี้ความสำเร็จในการควบคุมโรคส่วนหนึ่งมาจากการใช้กฎหมายนี้

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่มากแล้ว เหตุใดจึงยังไม่ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน

โฆษก ศบค. ตอบว่า ตอนเราใช้ พรบ.โรคติดต่ออย่างเดียว ต้องมีการทำงานข้ามกระทรวง ซึ่งการสั่งการทำได้แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานข้ามกระทรวง แตกต่างจากตอนมี พรก.ฉุกเฉิน ที่เป็นการนำเอากฎหมายกว่า 40 ฉบับ รวมถึง พรบ.โรคติดต่อมาอยู่ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้มีการบูรณาการทำงานกัน

"ยกตัวอย่างเรื่องปัญหาหน้ากากอนามัย ที่ตอนแรกบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นผู้บริหารจัดการ แต่พอไปดูรายละเอียดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน พรบ.โรคติดต่อไม่สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้"

"พอเราใช้ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้บริหารจัดการได้ เหตุที่เราต้องรวบอำนาจก็เพื่อต้องการจัดการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อควบคุมโรคให้ได้ ความสำเร็จในการควบคุมโรคส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารจัดการด้วยกฎหมายนี้"โฆษกศบค.กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า เรามาอยู่ในช่วงเวลานี้ได้ ไม่ได้ต้องการให้ใครเป็นคนที่จะได้เครดิตหรือความชอบอย่างเดียว เรื่องนี้ภาครัฐต้องเข้มข้น เอกชนต้องเข้มแข็ง ประชาชนต้องมาร่วมแรงกันประเทศไทยถึงจะได้ไปต่อ เพราะตอนนี้กิจการ/กิจกรรมต่างๆ เปิดแล้ว ประชาชนต้องช่วยเราร่วมแรงร่วมใจเราถึงจะชนะ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ