THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 มิถุนายน 2563 : 15:16 น.

อธิบดีพช.ร่วมกับประธานสภาสตรีฯปักหมุดพื้นที่เขาขยายนำร่่องปลูกต้นไม้ในโครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายโชคชัย แก้วป่อง นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าฯ ชัยนาท นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี รองนายก อบจ.ชัยนาท ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ สตรีอาสาพัฒนา ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาชิกคนรักเขาขยาย และประชาชน ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ร่วมปลูกต้นไม้ 1,042 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ เขาขยาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติของประชาชน โดยขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับชุมชน และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานแก่ราษฎร ว่า "…พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า" จะเห็นได้ว่า ทรงมีพระราชดำริในการรักษา ฟื้นฟูป่าไม้ ป่าต้นน้ำ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน และ สภาสตรีแห่งชาติฯ จึงได้ร่วมกันดำเนินงาน “โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขึ้น ทุกอย่างในวันนี้สำเร็จได้เพราะความร่วมมือของทุกคน เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินี้ เริ่มวันนี้วันแรกที่พื้นที่ต้นแบบ ณ เขาขยาย แห่งนี้ เราร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 1,042 ต้น เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ เช่น ต้นตะแบก ต้นเสลา ต้นอินทนิล ซึ่งเป็นต้นไม้มีดอกสีม่วงสวยงาม ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ นับเป็นคุณูปการต่อเรา ช่วยลดโลกร้อน เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สภาสตรีฯ ได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้จัดโครงการ“เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” จัดถุงยังชีพไม่น้อยกว่า 5,000 ถุง ขณะนี้ก็แจกจ่ายไปแล้วกว่า 2,000 ถุงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 โครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ยังเป็นอีกโครงการที่เป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่และน่ายินดี

“ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจร่วมกันในการทำความดี เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวนทั้งหมด 1,042 ต้น และขอให้พวกเราได้มีโอกาสกลับมารักษาต้นไม้ นอกจากจำนวน 1,042 ต้นนี้ด้วย และช่วยกันรักษาต้นไม้อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน”ดร.วันดีกล่าว

สำหรับ โครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย.2563 และร่วมแสดงพลังสตรีอาสาพัฒนาทุกระดับในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่ต่างๆจำนวน 22 แห่ง โดยกิจกรรมที่กำหนดไว้ อาทิ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การใช้ประโยชน์จากต้นไม้, ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจัดกิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดชัยนาท

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ