THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 มิถุนายน 2563 : 20:34 น.

.

อาจารย์ชวินทร์  chavintapoti@gmail.com 

*******************************

วันนี้ได้พระเนื้อดินมาให้ส่ององค์นึง เป็นพระ "หลวงพ่อปาน" พิมพ์ไก่หางสี่เส้น บัว 2 ชั้น วัดบางนมโค สภาพพระองค์นี้ ถือว่าดูง่ายเชียวครับ เนื้อดินแห้ง มีความเก่าชัดเจน ไม่ใช่แกล้งทำให้เก่า มาส่องดูกันครับ

จุดพิจารณาของพิมพ์นี้คือ

-ปลายพระเกศจะติดขอบพิมพ์ในองค์ที่ติดชัดและไม่สึก

-ตัวอุ จะเป็นเหลี่ยมในองค์ที่ติดชัด

-มีติ่งแหลมกลางตัว อุ ด้านซ้ายมือขององค์พระ

-ชายจีวรเป็นเส้นเฉียงชัดเจน

-หัวเข่าด้านซ้ายองค์พระจะใหญ่และสูงกว่าหัวเข่าด้านขวาองค์พระ

-บัวสองชั้นจะมีติ่งแหลม

-หางไก่สี่เส้น

-ปลายหางไก่จะงอนโค้งลงและสะบัดปลายออก

-มีจุดตรงคอไก่

-ด้านหลังเรียบมีรอยปาดแต่ง

-รอยอุดผงวิเศษสีเทาของซีเมนต์ผสมกับสีขาวของผงวิเศษ

-เนื้อดินมีความแห้งเก่าตามธรรมชาติ นวลตาไม่แห้งกระด้าง

สีของพระหลวงพ่อปานนั้น หลังจากเผาแล้วจะออกสีอิฐ มวลสารพระหลวงพ่อปานนั้นมาจากดินขุยปู, ดินนวลและดินเหนียวที่ขุดลงไปค่อนข้างลึกในทุ่งนา และนำดินที่ได้มาบดและกรองให้ได้เนื้อดินเหนียวที่นวลก่อนนำมาเผา และด้วยสภาพความเก่าและผ่านการสัมผัสมาของพระเนื้อดินเผา เมื่อส่องดูจะเห็นเห็นเม็ดทรายเล็กๆ ปรากฏทั่วองค์พระมากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการสัมผัสถูกองค์พระ

ถ้าเป็นพระสร้างเลียนแบบ เนื้อพระเมื่อเผามาใหม่ จะมีร่องรอยความสดใหม่ของการเผา(เหมือนอิฐเก่าและอิฐใหม่) จะปรากฏความแกร่งมากกว่าปกติและไม่นวลตา

ส่วนรอยอุดผงวิเศษนั้น สภาพเดิมเป็นสีเทาของซีเมนต์ผสมกับสีขาวของผงวิเศษ หากองค์ไหนสภาพสมบูรณ์อยู่ครบจะมีสีสันกลมกลืนงดงามมาก แต่ส่วนใหญ่ในอดีต ผู้ที่ได้พระมักจะแคะเอาผงวิเศษออกเพื่อนำไปรักษาโรค จึงหาองค์ที่มีรอยอุดผงวิเศษที่คงสภาพเดิมได้ยากในปัจจุบัน และความต่างระหว่างรอยอุดผงวิเศษของพระแท้กับพระปลอม จะเห็นได้ชัดเพราะมวลสารหลักคือซีเมนต์ที่ต่างกันตามกาลเวลา ของปลอมสารที่นำมาอุดจะเป็นสีขาวแข็งนูนใหญ่

ส่วนของแท้นั้น หลังจากที่หลวงพ่อปานท่านนำพระมาสุมด้วยแกลบและปล่อยให้เย็นจึงนำมาบรรจุผงวิเศษในรูจนเต็มและใช้ซีเมนต์ผสมปิดทับ ดังนั้นเมื่อแห้งแล้วก็จะมีสีเทาของซีเมนต์กับสีขาวของผงวิเศษผสมกันทุกองค์ และมักจะล้นเปื้อนออกมาข้างนอก หรือเลอะออกมาแบบธรรมชาติของการทำเปื้อน

หัวใจสำคัญพระเครื่องของหลวงพ่อปาน อยู่ที่ผงวิเศษ 3 ชนิด ที่นำมาบรรจุในองค์พระ คือ

1.ผงวิเศษหัวใจสัตว์ ท่านจะกระทำในอุโบสถ โดยนั่งสมาธิเข้าสมาบัติเขียนอักขระเลขยันต์หัวใจสัตว์ทั้ง 6 ชนิดที่ท่านเห็นในนิมิต แล้วลบผงวิเศษหัวใจสัตว์นี้ออกมาเป็นผงวิเศษ

2.ผงวิเศษจากยันต์เกราะเพชร โดยท่านจะนั่งสมาธิเขียนยันต์เกราะเพชรบนกระดานชนวนแล้วชักยันต์ขึ้นมาเสร็จแล้วลบผง

3.ผงสุดท้ายคือผงวิเศษ 5 ประการ คือ ผงอิทธิเจ ผงปถมัง ผงมหาราช ผงตรีนิสิงเห และผงพระพุทธคุณอันเป็นสูตรของ สมเด็จพระพุทธาจารย์(โต)พรหมรังสี วัดระฆัง ท่านเขียนบนกระดานชนวนและลบผงเช่นกัน ทำให้เมื่อรวมกันแล้วมีพุทธคุณเอกอนันต์ ใช้งานสารพัดอย่างเป็นเลิศ เรียกว่าเป็น ‘กฤตยาคมแฝด’  ที่พระพิมพ์อื่นไม่มี

อุปเท่ห์ของพระพิมพ์ทรงสัตว์ของหลวงพ่อปาน นั้นได้จำแนกไว้ดังนี้

พระพิมพ์ทรงไก่ เด่นทางทำมาค้าขาย เมตตามหานิยม ในพิมพ์ทรงไก่นั้นยังจำแนกแตกออกไปอีกคือ ไก่หางพวง นิยมสูงสุด รองลงมาคือ พิมพ์ไก่หางรวม,พิมพ์ไก่หางสามเส้น,พิมพ์ไก่หางสี่เส้นบัวสองชั้น,พิมพ์ไก่หางสี่เส้นบัวชั้นเดียว,พิมพ์ไก่หางห้าเส้นและพิมพ์ไก่ยันต์แถวเดียว เป็นต้น

พระพิมพ์ทรงหนุมาน เด่นทางด้านการเป็นผู้นำด้านการปกครอง แคล้วคลาด มักเป็นที่นิยมของกลุ่ม ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร มีพิมพ์หนุมานทรงเครื่อง,พิมพ์หนุมานใหญ่ไม่ทรงเครื่อง,พิมพ์หนุมานเล็กยันต์แถวเดียว,พิมพ์หนุมานหาวเป้นดาวเป็นเดือน เป็นต้น

พระพิมพ์ทรงครุฑ เด่นทางด้านอำนาจเป็นที่นิยมของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับสูง มีพิมพ์ครุฑใหญ่,พิมพ์ครุฑกลาง,พิมพ์ครุฑเล็ก,พิมพ์ครุฑผีเสื้อ เป็นต้น

พระพิมพ์ทรงเม่น เด่นทางด้านเกษตรกรรม และค้าที่ดิน มีพิมพ์เม่นบัวสองชั้น 8 จุด,พิมพ์เม่นบัวสองชั้น 7 จุด,พิมพ์เม่นบัวชั้นเดียว,พิมพ์เม่นมังกร,พิมพ์เม่นบัวโค้งพิมพ์เม่นเล็ก,พิมพ์เม่นหัวกลับ,พิมพ์เม่นโบราณ เป็นต้น

พระพิมพ์ทรงปลา เด่นทางด้านค้าขายทางน้ำ ธุรกิจทางเรือ มีพิมพ์ทรงปลาจีน,พิมพ์ทรงปลาหมอ,พิมพ์ทรงปลากัด เป็นต้น

พระพิมพ์ทรงนก เด่นทางด้านอาชีพการสื่อสาร นักพูด นักแสดง นักกฎหมาย นักการทูต นักต่อรอง มีพิมพ์นกปางสมาธิ,พิมพ์นกปางมารวิชัย,พิมพ์นกฐานสามชั้น,พิมพ์นกฐานสายบัว,พิมพ์นกบัวฟันปลา เป็นต้น

นอกจากพิมพ์ทรงที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ยังมีพิมพ์ทรงโบราณที่ท่านสร้างไว้ก่อนหน้าจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม พระเครื่องทุกพิมพ์ของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ล้วนเป็นที่เสาะแสวงหาของนักสะสม เพราะทุกพิมพ์ทรงล้วนปรากฏประสบการณ์จากการนำไปบูชาทั้งสิ้น

ด้านคุณวิเศษของพระเครื่องหลวงพ่อปานนั้น สามารถนำไปใช้แก้คุณไสย รักษาโรคได้ แม้กระทั่งโดนพิษจากสัตว์ และทำน้ำมนต์ประพรมสินค้าที่มีผู้อธิษฐานนำไปใช้มากมาย โดยมีขั้นตอนการทำน้ำมนต์ดังนี้

เตรียมดอกไม้ ธูปเทียนและขันน้ำสะอาดเพื่อทำน้ำมนต์ วางพระหลวงพ่อปาน พิมพ์ไหนก็ได้ จากนั้นท่องคาถาดังนี้ “เอหิสรรพ พุทธานุภาเวนะ เอหิสรรพ ธัมมานุภาเวนะ เอหิสรรพ สังฆานุภาเวนะ พุทธัง อาราธนานัง ประสิทธิ  ธัมมัง อาราธนานัง ประสิทธิ สังฆัง อาราธนานัง ประสิทธิ อิทธิฤทธิ์ พุทธนิมิตตัง “

เมื่ออธิษฐานเสร็จก็นำพระไปแช่ในขันน้ำมนต์ ว่าคาถาข้างต้น 3 จบพร้อมกับถือเทียนที่จุดบูชาพระให้น้ำตาเทียนหยดลงไปในขันน้ำ กลั้นใจเป่าน้ำในขัน 3 ครั้ง ก็สามารถนำไปใช้ได้

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ