THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 มิถุนายน 2563 : 19:10 น.

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกดีลห้างค้าปลีกยักษ์ แพ็คเนื้อหมูจากฟาร์มลดเชื้อ"ซุปเปอร์บั๊กส์"ส่งผลกระทบสุขภาพประชาชน

นายโชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการโครงการสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เปิดเผยว่า วิกฤติซุปเปอร์บั๊กส์ หรือ แบคทีเรียที่มีฤทธิ์ต่อต้านยาปฏิชีวนะถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชากรทั่วโลกกำลังเผชิญ แต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิต ปีละกว่า 38,000 คน หรือทุกๆ 15 นาที มีคนไทยเสียชีวิตจากเชื้อซุปเปอร์บั๊กส์ 1 คน จึงได้รณรงค์ไปยังภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาสวัสดิภาพการเลี้ยงหมูในฟาร์มอุตสาหกรรม เช่น การเลี้ยง แม่หมูแบบขังคอก การตัดตอนอวัยวะลูกหมู การตัดหาง การกรอฟัน หรือการตอนสด ซึ่งเชื้อซุปเปอร์บั๊กส์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ทั้งนี้ ล่าสุด องค์กรฯ ยังได้รับความร่วมมือจาก เทสโก้ โลตัส ร่วมประกาศพันธะสัญญาในการจัดจำหน่ายเนื้อหมู ในรูปแบบแพ็คจากฟาร์มที่ไม่มีการขังแม่หมูตั้งท้องในกรง และมีการเลี้ยงแบบรวมกลุ่ม (Group Sows Housing) ภายในปีพ.ศ. 2570 ถือเป็นความสำเร็จก้าวใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม ผลของดีลครั้งใหญ่นี้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ที่จะเกิดขึ้นอนาคตของ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ทั้งยังมีผลต่อผู้บริโภครวมถึงวิถีชีวิตของสัตว์ฟาร์มอีกจำนวนนับล้านตัวในประเทศไทย

นายโชคดีกล่าวว่า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ขอให้ร่วมลงชื่อได้ที่่ www.worldanimalprotection.or.th/mutilation/Raise-Pigs-Right เพื่อเรียกร้องไปยังผู้ผลิต ห้างค้าปลีก และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้หยุดการทรมานสัตว์โดยการพัฒนา สวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม เพื่อสัตว์ทุกตัว เพื่อเราทุกคน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ