THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 กรกฎาคม 2563 : 16:26 น.

ธพส.ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในศูนย์ราชการ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เปิดเผยว่าเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน และชุมชนโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ มีคุณภาพชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศบริสุทธิ์ได้มาตรฐาน  ธพส.จึงได้ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตามจุดสำคัญต่างๆ ในศูนย์ราชการ พร้อมกำชับบริษัทผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C ให้ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ล่าสุด ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 1.ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข 2.เคหะชุมชนหลักสี่ 3.อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (แจ้งวัฒนะ) และ 4.ป้อม รปภ.ทางเข้า-ออก ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7) ซึ่งจากการตรวจวัดพบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ซึ่ง ธพส. ก็จะดำเนินการตรวจวัดเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นการก่อสร้างต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ