THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 สิงหาคม 2563 : 15:45 น.

อธิบดี พช. นำข้าราชการกรมการพัฒนาชุม ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และร่วมกับคณะรัฐมนตรี ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง

จากนั้นเวลา 08.30 น. นำคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ถวายพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และนำคณะเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติฯ ภายใต้ชื่อ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

นายสุทธิพงษ์ จ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชหฤทัยแน่วแน่ ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สตรีไทยที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ช่วยกันเป็นแกนหลัก ในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สตรีไทยเป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้น เป็นผู้นำของสังคมในการดูแลครอบครัว ดูแลประเทศชาติ ดูแลสังคม และที่สำคัญที่สุดก็คือ หน้าที่ของสตรีไทยที่ทรงพระราชทานไว้ให้ คือต้องช่วยกันพัฒนายกระดับให้สตรีไทย ได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลา ทรงมีพระวิริยะ พระปรีชาชาญ พลิกฟื้นผ้าทอไทยทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมในสังคมจวบจนปัจจุบัน ได้สร้างงาน สร้างอาชีพทอผ้าแก่สตรีทั่วทุกภูมิภาคและ

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญซึ่งได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี จะเห็นได้ว่าสตรีไทยมีบทบาททางสังคมมากขึ้น และหากสตรีไทยมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้สตรีไทยเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกต่อไป

นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงมหาดไทย ให้จัดนิทรรศการร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ภายใต้ชื่อ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม ณ ท้องสนามหลวง ภายในนิทรรศการมีไฮไลท์ และโซนต่างๆ มากมาย อาทิ “โซนพระเมตตาปกฟ้า : กองทุนแม่ของแผ่นดิน” จัดนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด “โซนพระบารมีปกเกล้า : สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จัดนิทรรศการภาพทรงงานผ้าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และ นิทรรศการ 5 ทหารเสือ (ครูช่างทอผ้า) ได้แก่ แม่วงเดือน อุดมเดชาเวท จ.นครพนม ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ แม่คำสอน สระทอง จ.กาฬสินธุ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา แม่ประจวบ จันทร์นวล จ.บุรีรัมย์ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ แม่สุนา ศรีบุตรโคตร จ.อุดรธานี ผลิตภัณฑ์ผ้าขิดไหม และแม่คำใหม่ โยคะสิงห์ จ.กาฬสินธุ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา นองจากนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมแบ่งปัน เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว หน้ากากอนามัยผ้า อาหารถิ่นรสไทยแท้

อย่างไรก็ตาม จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสวมใส่เสื้อผ้าไทยสีฟ้า ได้ไปเที่ยวชมงานที่กรมฯ จัดขึ้น และร่วมกันทำความดี เช่น ปลูกต้นไม้ บริจาคโลหิต ทำบุญใส่บาตร หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นพระพรชัยมงคลบันดาลดลให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ทรงพระเกษมสำราญ พระพลามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ทองปกเกล้าฯเหล่าพสกนิกรชาวไทยให้มีความสุขตราบนานเท่านาน" อธิบดี พช. กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ