THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 กันยายน 2563 : 16:55 น.

ม.ธรรมศาสตร์ ออกประกาศไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดชุมนุม 19 ก.ย. ย้ำหนังสือที่ขออนุญาตไม่เข้าเงื่อนไข

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่เอกสาร ระบุว่า ตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุมได้มีการแถลงข่าวถึงรายละเอียด การชุมนุมไปแล้วนั้น เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดกิจกรรม ชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตยโดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา

เพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรม ได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ