THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 กันยายน 2563 : 17:14 น.

กองทัพบกจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกและกองบัญชาการกองทัพบกจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการนายทหารชั้นนายพล ประจำปี 2563 ให้แด่นายทหารที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยมี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา รองปลัดกระทรวงกลาโหม และนายทหารผู้ทรงคุณวุฒิระดับพลเอก พลโทและพลตรี จำนวน 266 นาย (จาก 340นาย) ร่วมพิธี ที่กองบัญชาการกองทัพบก

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ พร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพล (อัตราพลเอก (พิเศษ) ที่เกษียณอายุราชการ กระทำพิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ เสร็จแล้วจึงเข้าสู่กิจกรรมของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระโดยผู้แทนนักเรียนนายร้อยกล่าวตั้งปณิธาน “เดินตามรอยเท้า” และผู้ร่วมพิธีทั้งหมดร้องเพลง “รั้วแดงกำแพงเหลือง และมนต์มัฆวาน” หลังจากนั้นกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบกเข้าแถวรายทาง ตั้งแต่หลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ นำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ พร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ ร่วมกันถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5และร่วมพิธีเทิดเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารที่หอประชุมกิตติขจร

สำหรับพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล เดิมจะจัดขึ้น ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บริเวณเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก แต่ปีนี้เปลี่ยนสถานที่มาจัดที่กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เนื่องจากเคยเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่เป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่กองทัพบกจำนวนมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งนายทหารที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้ มีความผูกพันกับสถานที่ตั้งดังกล่าว อีกทั้ง มีความสะดวกการเดินทางมากระทำพิธี เพราะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ