THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 ตุลาคม 2563 : 16:26 น.

สมาคมศิษย์เก่า 4 โรงเรียนดังจัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” ถวายบังคมและราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.สมาคมศิษย์เก่าในนามภาคี 4 โรงเรียนจตุรมิตรประกอบด้วย สมาคมนักเรียนเก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย สมาคมนักเรียนอัสสัมชัญ และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ร่วมใจกันจัดกิจกรรม ”จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ภาคีทั้ง 4 โรงเรียนดังกล่าว ซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วน ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรม ”จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” โดยมีการจัดริ้วขบวนนักเรียนจาก 4 โรงเรียนและอาจารย์รวมทั้งศิษย์เก่ารวมกว่า 800 คน นำโดย กองดุริยางค์จากทุกโรงเรียนร่วมกับกองลูกเสือเกียรติยศ พร้อมทั้งเชิญผู้หมู่ขบวนธงเข้าถวายบังคมและกล่าวคำมั่นสัญญาว่า "จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จะรู้รักสามัคคี และจะทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี" ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9

ภาพ จตุรมิตร สามัคคี 4 โรงเรียน 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ