THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 ตุลาคม 2563 : 11:29 น.

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63 เวลา 08.30 น. ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ/ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ เมื่อนายกรัฐมนตรีถึงบริเวณพิธี นายกรัฐมนตรีประจำจุดยืน เข้าวางพวงมาลาและนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (3 ลา) โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีแต่ละหน่วยงานเข้าวางพวงมาลาตามลำดับ เสร็จพิธี

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ