THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 พฤศจิกายน 2563 : 19:36 น.

ภาพชุดชาวมุสลิมในกทม.และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมแสดงพลังในงาน"รวมพลังมุสลิม ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเช่น สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เข้าร่วมงาน "รวมพลังมุสลิม ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ที่หอประชุมศูนย์ บริหาร กิจการศาสนา อิสลาม แห่งชาติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีเป็นประธาน

นายอาศิส กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันที่ทำให้คนไทยทุกเชื้อชาติ และศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข และมีสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินชีวิตและประกอบศาสนกิจตามความเชื่อของแต่ละศาสนาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาตลอด จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนัก รู้สำนึกในบุญคุณและแสดงความขอบคุณต่อผู้มีพระคุณ

ทั้งนี้การจัดงาน รวมพลังมุสลิม ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์ กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับชาวมุสลิมในอดีตถึงปัจจุบันก่อนประกาศเจตนารมย์ปกป้องสถาบันเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง

ภาพโดย Varuth Hirunyatheb

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ