THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 พฤศจิกายน 2563 : 13:00 น.

มหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดจัดกิจกรรมและจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ พร้อมกับส่วนกลาง

นายฉัตรชัย กล่าวว่า พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้มอบหมายให้ดำเนินการประสานทุกจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม และสมพระเกียรติ โดยในเวลา 07:30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 08:30 น. พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เวลา 19:19 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงานหรือสถานที่เหมาะสม และประดับไฟส่องสว่างบริเวณอาคารสำนักงานตามที่เห็นสมควร ตลอดเดือนธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ตามสถานที่ของหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน และอาคารบ้านเรือน ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ