THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 ธันวาคม 2563 : 15:44 น.

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตือนให้ประชาชนระวังปัญหาสุขภาพมลพิษทางอากาศจาก PM2.5ไปอีกเป็นระยะหนึ่งระบุกทม.เหมือนมีฝาชีมาคลอบไว้อีก 2-3 วันถึงจะมีลมเข้ามาช่วย

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากที่ได้ประชุมศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ(ศกพ.) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่นพิษทั่วกรุงเทพฯ พบว่าในช่วง 3 วันนี้ตั้งแต่วันที่ 14 -17 ธ.ค.สภาพทางอุตุนิยมวิทยามีข้อจำกัดในเรื่องการหมุนเวียนของอากาศ โดยเฉพาะความกดอากาศ ลม การยกตัวของมวลอากาศจะมีข้อจำกัดมาก ทำให้อากาศในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีความนิ่ง ดังนั้นมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก การเผาในที่โล่งโดยรอบกรุงเทพ จึงทำให้เหมือนกับกรุงเทพฯมีฝาชีครอบอยู่ จนมีมลพิษทางอากาศในบางจุดที่สูงมาก

ทั้งนี้ อนุกรรมการฯจึงได้มีการประสานงานแจ้งไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ขอความร่วมมือกรมการขนส่งทางบก กทม. กรมควบคุมมลพิษ ช่วยกันตรวจสอบรถควันดำ โดยเฉพาะรถบรรทุกเล็ก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันดีเซล เพื่อการตรวจแจ้งเตือนและตรวจจับ ซึ่งตามสถิติพบว่า 100 คัน พบถึง 46 คัน ที่ไม่บำรุงรักษาเครื่องยนต์ทำให้เกิดควันดำ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนที่จะตรวจรถควันดำ ทั้งรถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกใหญ่ รถขนส่งต่างๆ โดยจะตรวจทุกวัน ยาวไปอีก 6 เดือนข้างหน้าจนถึงช่วงหน้าแล้วด้วย

นอกจากนี้ เรื่องการจราจรจากการที่ได้ตรวจจากแอพพลิเคชั่นแอร์ฟอไทยที่ได้สำรวจทั่วกรุงเทพฯ พบว่าจุดที่มีสภาพ PM2.5 หรือฝุ่นพิษค่อนข้างสูงหรือสูงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณสี่แยก สามแยก จุดกลับรถ จุดที่มีปริมาณรถสะสมมาก จึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกทม.ช่วยพยายามทำให้เกิดการไหลลื่น การเคลื่อนตัวของรถให้เร็วขึ้น เพื่อไม่ให้มาจอดนิ่งจนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ อีกทางหนึ่ง ประสานไปที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร ในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบกรุงเทพฯที่มีการเผาเศษวัชพืชในที่โล่งทำให้เกิดหมอกควันเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใกล้กรุงเทพฯจึงขอความร่วมมือ ให้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย ช่วยประสานขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดการเผาไปจึนถึงวันที่ 17 ธ.ค.

นายธีรภัทร กล่าวว่า ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปผ่านมาใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น โดยเฉพาะรถไฟฟ้า และให้ดำเนินการตรวจบำรุงรักษารถยนต์ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาด้วย ส่วนการเหลื่อมระยะเวลาการทำงานนั้นยังดำเนินไปตามปกติ ซึ่งที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเหลื่อมเวลาทำงานอยู่แล้วเช่นเดียวกับทุกสถานราชการ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้มีความชื้นในอากาศเข้ามาสูงอีกด้วย จึงทำให้เห็นเป็นหมอกครึ้ม จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้รถสาธารณะ และเมื่ออยู่ในที่โลกด้านนอกอาคารขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย กรุงเทพฯจะเป็นฝาชีอยู่อย่างนี้ประมาณ 2-3 วันแล้วจะมีลมเข้ามาช่วย แล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้อีก เป็นช่วงๆ ซึ่งเป็นปกติของช่วงฤดูหนาว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ