THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 ธันวาคม 2563 : 15:05 น.

โฆษกศบค.แจง "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" ต้องดจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด ส่วน "พื้นที่ควบคุม" จัดได้แต่ต้องควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 หลังจากที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้แถลงแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ความรุนแรงการแพร่ระบาดของโควิดเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่

- พื้นที่ควบคุมสูงสุด หมายถึง พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และพบมากกว่า 1 พื้นที่ (ย่อย) คือ จังหวัดสมุทรสาคร

- พื้นที่ควบคุม หมายถึง พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 ราย และแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

- พื้นที่เฝ้าระวังสูง หมายถึง พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

- พื้นที่เฝ้าระวัง หมายถึง พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้ กล่าวถึงกิจกรรมในช่วงปีใหม่ 2564 และ กิจกรรมวันเด็กที่ปกติจะมีการจัดช่วงต้นเดือนม.ค.ว่า ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดขอให้งดการจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์

พื้นที่ควบคุม ให้งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้รู้จักคุ้นเคยได้ หรือจัดกิจกรรมออนไลน์

พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลงกว่าปกติ มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมมิให้เกิดความคับคั่ง

"คาดว่าจะมีอย่างน้อย 30 จังหวัด อยู่ใน 2 กลุ่มหลัง (พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง) ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ และวันเด็กได้ แต่ต้องลดขนาดลง" โฆษก ศบค.ระบุ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ