THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 มกราคม 2564 : 14:02 น.

คมนาคมแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่อนผันจับกุมใบขับขี่หมดอายุถึง 31 มี.ค.เหตุโควิดระบาดงดต่อใบอนุญาตทุกชนิด

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กรณีที่กรมขนส่งทางบกประกาศงดให้บริการด้านต่ออายุใบอนุญาตขับรถ งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถบัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันโควิด-19 โดยตนได้ให้นโยบายกับกรมขนส่งทางบกให้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง จากการที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน

ด้าน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ทางขนส่งฯได้ทำหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการงดให้บริการด้านใบขับขี่ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชน จึงเป็นเหตุจำเป็นอันไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความประสงค์ขอต่อใบอนุญาตขับรถในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน และไม่ใช่ความผิดของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้นสุดอายุ หรือครบอายุระหว่างการงดการให้บริการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้สิทธิ์กับผู้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ได้โปรดมีข้อสั่งการ ให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใดให้กับผู้ได้รับ ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ