THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 กุมภาพันธ์ 2564 : 15:34 น.

กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกอบจ.เพิ่มอีก 23 จังหวัดคนดังพาเหรดผ่านการรับรองเพียบ รวมประกาศรับรองแล้ว 52 เหลืออีก 24 จังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)มีมติให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพิ่มเติมอีก 23 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง จ.กาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม จ.ชัยภูมิ นายอร่าม โล่วีระ จ.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ จ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ จ.นครพนม น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ จ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช จ. นราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอะหะซัน จ.บึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี จ.บุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดากร

จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ จ.พัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร จ.ภูเก็ต นายเรวัติ อารีรอบ จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา จ.เลย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ จ.สกลนคร นายชูพงศ์ คำจวง จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ จ.สุมทรสาคร นายอุดม ไกรวัฒนุสสรณ์ จ.สุราษฎร์ธานีนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว โดยก่อนหน้านี้ กกต.ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ไปแล้วรวม 29 จังหวัด และวันนี้รับรองเพิ่มอีก 23 จังหวัด รวม 52 จังหวัด ยังเหลืออีก 24 จังหวัด

ทั้งนี้ การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของกกต.ไปก่อนทั้งที่มีเรื่องร้องเรียนค้างอยู่เพราะเห็นว่า เรื่องร้องเรียนของบุคคลเหล่านี้ ทางสำนักงานกกต.จังหวัดยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เมื่อส่งมาถึงกกต.กลางก็ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวน อีกทั้งระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามที่กฎหมายกำหนดให้กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ก็ไม่เพียงพอที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่ จึงมีมติให้ประกาศรับรองผลไปก่อนแล้วเร่งให้สำนักงานฯ ดำเนินการสอบสวน เรื่องร้องเรียน ให้เสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอที่ประชุมกกต. พิจารณา

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ