THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 กุมภาพันธ์ 2564 : 14:17 น.

นายกฯเผยประชุมยุทธศาสตร์ชาติเน้นให้ประชาชนเข้าใจสิ่งที่รัฐทำพร้อมให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานได้ เตรียมนำงบกลางทุ่มให้หากงบปกติไม่มี สั่งเร่งขับเคลื่อนบีซีจีเพื่อทำให้โลกสีเขียว

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่า วันนี้เป็นการประชุมยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปที่เราจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับแผนปัจจุบันซึ่งได้วางแผนด้านยุทธศาสตร์ชาติไว้แล้ว ที่หลายคนบอกว่าทำไมต้องทำ 5 ปี 10 ปี 20 ปี หลายอย่างเป็นโครงสร้างที่ต้องทำให้ครบตามที่ระบุไว้ และมีแผนปฏิรูป ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติช่วงนี้ต้องมีการปรับ เพราะมีเรื่องของโควิด-19 เข้ามา จึงต้องปรับในเรื่องของนโยบาย การเงิน การคลัง แผนงานงบประมาณระยะปานกลางคือ 3 ปี มีการปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดทุกประการ 

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้เน้นหนักในเรื่องของการทำ 2 ส่วนให้ประชาชนเข้าใจให้ได้ว่ าอะไรคือสิ่งที่รัฐจำเป็นต้องทำ ความทั่วถึง ความเป็นธรรม โอกาส โครงสร้างพื้นฐานสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ หรือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากที่มีอยู่ในปัจจุบันให้โดยเร็วที่สุด ที่สำคัญวันนี้ได้รับฟังความคิดเห็นจากสภาเกษตรกร จากการค้าอุตสาหกรรม ได้หารือกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจบีซีจี ไม่ใช่เรื่องของเกษตรอย่างเดียว เรื่องของสุขภาพ เรื่องท่องเที่ยวบริการซึ่งเรามีศักยภาพเยอะอยู่แล้ว และต้องเร่งขับเคลื่อนในเรื่องของบีซีจี คือเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อทำให้โลกเป็นสีเขียวซึ่งได้มอบหมายความรับผิดชอบไปแล้ว 

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญก็คือวันนี้หลายคนอาจมองว่า เราตอบสนองความต้องการประชาชนไม่ได้ ซึ่งการตอบสนองประชาชนในพื้นที่ก็ต้องฟังจากประชาชน อย่างวันนี้ในกระทู้ก็มีการรับมาแก้ไข อะไรที่ประชาชนเดือดร้อนก็รับมาแก้ไข ถ้างบประมาณไม่มี ก็ใช้งบกลางถ้าสามารถนำไปใช้ได้ก็เอาลงไปทำ หรือปรับแผนงานโครงการของแต่ละกระทรวง ทั้งนี้ต้องเข้าใจเมื่อประเทศเติบโตขึ้นเรื่อยๆ คนก็มากขึ้นเรื่อยๆ การที่เราทำไว้เดิมอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นเราอาจต้องทำ 2 ทางคือการอัพความต้องการของประชาชนจากข้างล่างขึ้นมา และทำ top down จากข้างบนลงไป ในส่วนที่จะต้องเพิ่มเติม ดังนั้นเป็นงานที่ต้องเชื่อมโยงกัน บูรณาการร่วมกันทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนงานโครงการ 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ